دانلود آهنگ شالت با صدای راغب

دانلود آهنگ شالت با صدای راغب

153

دانلود آهنگ شالت با صدای راغب

Ragheb – Shalet

 

ای که پهلو زده بر قرص قمر چشمانت
عالمی محو تماشای لب خندانت

من نگویم سخنی جز سخن از خنده ی
تو چه شود سر بگذارم به روی دامانت

نکند روزی بگویی سخنی از حالت
دلخوشم من به همین چند خبر از احوالت

دانلود آهنگ شالت با صدای راغب