دانلود آهنگ سیگار خوبه ولی اندازه داره بلال بلالم

دانلود آهنگ سیگار خوبه ولی اندازه داره از علی موسی زاده

187

دانلود آهنگ سیگار خوبه ولی اندازه داره از علی موسی زاده

Ali Moosazadeh – Sigar Khoobe

 

سیگار خوبه ولی اندازه داره بلال بلالم

سیگار از دست دلبر مزه داره بلال بلالم

سیگاری تش زدم دودی بگیرم بلال بلالم

خیال کردم که زهرمار کشیدم بلال بلالم

رفیقان معذرت میخوام از این کار بلال بلالم

خراب کرده صدایم دود سیگار وای بلال بلالم

خودم سر حد یارم گرمسیره راه دوره خدا بارون نگیره

دانلود آهنگ سیگار خوبه ولی اندازه داره از علی موسی زاده