دانلود آهنگ آدما با هم و تنهان هر کدوم یه جور معمان

دانلود آهنگ زیر آسمان شهر با صدای امیر تاجیک

165

دانلود آهنگ زیر آسمان شهر با صدای امیر تاجیک

Amir Tajik – Zire Asemane Shahr

 

آدما؛ با هم وُ تنهان
هر کدوم؛ یه جور معمّان
بعضی واژه ها؛ یه رازن
بعضی واژه ها؛ بی معنا
آدما؛ نقشای رنگی
گاهی شادن… گاهی غمگین
آخه زندگی بنا نیست؛ که سراسر باشه شیرین
زیرِ آسمونِ این شهر؛ چرا دشمنی؟ چرا قهر؟
وقتی که میشه تهی کرد؛ جامِ زندگی روُ، از زهر… جامِ زندگی روُ، از زهر

دانلود آهنگ زیر آسمان شهر با صدای امیر تاجیک